• Privacy Statement

  Wie zijn we?  

  Stichting: Volleybal Academie: Talenten Regiotrainingen Zwolle (TRZ) heeft als kernactiviteit het organiseren van extra trainingen voor jonge talentvolle volleybalspelers. Bij deze dienstverlening verwerken we een aantal persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

  -           telefoon:          038-7370084;            

  -           e-mail:             info@trz-academie.nl;

  -           website:           https://www.trz-academie.nl;

  -           postadres:       Leie 20, 8032 ZG  Zwolle;

  Waarom dit statement?

  We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

  1.    Soorten gegevens

  1.1       Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

  -           contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;

  -           leeftijd, geslacht;

  -           gegevens met betrekking tot nevobo lidmaatschap;

  -           gegevens met betrekking tot de huidige volleybalvereniging;

  -           bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);

  1.2       Wanneer wij gezondheidsgegevens (blessures) verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en     alleen met je toestemming.  

  2.    Doelen van de verwerking van gegevens

  2.1       Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze stichting:

  -           het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

  -           beheeractiviteiten zoals het toesturen van informatie;

  -           maken en verzorgen rapporten;

  -           verzorgen van trainingen;

  -           deelname toernooi;     

  3.    Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

  3.1       Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

  -           Het verzorgen van volleybaltrainingen en het deelnemen aan een toernooi;

  4.    Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

  4.1       Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

  4.2       Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

  5.    Informatie, wijziging en bezwaar

  5.1       Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

  5.2       Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

  -           of wij jouw persoonsgegevens verwerken;

  -           de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;

  -           inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;

  -           bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;

  -           aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

  -           beperking van jouw persoonsgegevens;

  -           verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;

  -           overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;

  -           vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

  5.3       Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

  6.    Beveiliging van jouw gegevens

  6.1       Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

  7.    Verstrekken van gegevens aan derden

  7.1       Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

  7.2       Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

  -           Nevobo    

   7.3      Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

  8.    Wijzigingen van de Privacy statement

  8.1       Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

  9.    Klachtrecht

  9.1       Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

  9.2       Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.